نازک دوزی

آموزش دوخت دامن تمام کلوش به روش مولر + الگو

  • مقدار پارچه : قد دامن + عدد A × ۴
  •  اندازه های لازم: دور کمر و قد دامن
  •  دور کمر را تقسیم بر ۶ و منهای ١ می کنیم. عدد بدست آمده را عدد A می نامیم.
  • یک زاویه ٩٠ درجه می کشیم گوشه این زاویه را نقطه ١ می نامیم . از نقطه ١ عدد A را به صورت پرگاری پایین می آییم و این نقاط را روی ضلع های زاویه ٢ و 3 می نامیم . این خط پرگاری جدید را خط کمر می نامیم. از خط کمر عدد قد دامن را به صورت دورانی پایین می آییم و یک خط هلال دیگر ایجاد می کنیم و این نقاط را در ضلع های این زاویه ۴ و ٥ می نامیم. برای نامنظم کردن پایین دامن، نقاط ۴ و 5 را به صورت گونیایی امتداد می دهیم تا در یک نقطه همدیگر را قطع کنند، نقطه 6.
  •  در اثر این کار در پایین دامن چهار عدد هفت و هشت ایجاد می شود.

از این الگو ١ بار روی ۴ لای باز یا بسته یا ٢ بار روی دولای بسته برش می زنیم. در صورتی که همین دامن را به صورت کمرکشی خواسته باشیم، به جای عدد کمر از عدد باسن استفاده کرده و کمر آن را به صورت کش جدا می دوزیم.

امیدواریم که از این آموزش استفاده لازم را برده باشید.

دامن مولر2

پاسخی بگذارید