دوختنیها | اولین مرجع تخصصی آموزش خیاطی

تبلیغات در دوختنیها

لباس مجلسی

مقدار پارچه لازم برای تاپ 60 سانتی متر با عرض 150 سانتی متر می باشد.از الگوی اولیه انواع متد ها می توانیم استفاده کنیم،پنس سرشانه را به خط پهلو انتقال می دهیم، در این مدل سرشانه حذف می شود و به صورت کاپ سرخود روی بازو می افتد. شما میتوانید…

دوختنیها

اولین مرجع تخصصی آموزش خیاطی

دوختنیها را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید