دوختنیها | اولین مرجع تخصصی آموزش خیاطی

تبلیغات در دوختنیها

آموزش لباس سرهمی نوزاد همراه با الگو ( بدون پاپوش )

27 شهریور 1396

اساس لباس سرهمی

 جهت ترسیم لباس سرهمی از اساس بالاتنه و شلوار رولت کنید .

  در صورت نیاز بر اساس مدل مورد نظر حلقه گردن و آستین بالاتنه را گشاد کنید .

 

الگوی جلو

 

الگوی جلوی شلوار را براساس خط راستای پارچه (0-3) با کناره ی کاغذ الگو موازی قرار دهید .

 

پیلی کمر شلوار (0-17) را حذف کنید.

 

از نقاط 10و11 خط کمر به اندازه ی دلخواه در این مدل (4-5 سانتی متر )به سمت بالا گونیا کرده ، نقاط 40 و 41 به دست می آید .

 

روی نقاط 40 و 41 خط راهنمای اتصال بالاتنه به شلوار را رسم کنید.

 

الگوی جلوی بالاتنه را مماس با خط مرکزی جلو در امتداد خط فاق شلوار قرار گیرد.

 

از نقطه ی 42 روی خط راهنمای باسن شلوار به اندازه ی دلخواه ، در این مدل (1.5-2 سانتی متر) به سمت بیرون الگو علامت زده تا نقطه 43 به دست آید.

 

نقاط 33 ، 43 ، 13 را به وسیله ی خط کش پهلو رسم کرده ، خط پهلوی جدید سرهمی به دست می آید.

 

 لباس سرهمی نوزاد

 

الگوی پشت

 

الگوی پشت را عیناً مانند قسمت جلو ترسیم کنید.

 

گودی فاق شلوار (6-30) را کم کرده دوباره خط فاق را رسم کنید.

 

خط 24-44  = 5الی 4 سانتی متر 

خط 25-45  = 5الی 4 سانتی متر 

 

خط 24-44  = در این مدل 2الی 1.5 سانتی متر 

 

خط جدید پهلوی پشت  = 37-47-26

 

 

 

 

دگمه خور سجاف قسمت چپ الگو

 

 

از نقطه 17 روی خط مرکزی جلو به اندازه ی بلندی سجاف و دگمه خور پایین آمده  نقطه 51 به دست می آید.

 

روی قسمت چپ الگوی جلو از نقاط 17 و 51 خط مرکزی جلو به اندازه ی دگمه خور (اندازه آن بستگی به مدل دارد.) گونیا کرده بیرون آمده نقاط 52 و 53 به دست می آید.

 

از نقاط 17 و 51 روی خط مرکزی جلو به اندازه ی دگمه خور به اضافه ی 1.5-1 سانتی متر گونیا کرده داخل شده نقاط 55 و 54 به دست می آید.

 

خط تای دگمه خور را باز کرده تکه ی سجاف سرخود (قسمت چپ الگو) به دست می آید.

 

 

 

 

سجاف سرخود قسمت راست الگو

 

 

دوباره از روی الگوی جلو از نقطه ´17 روی خط مرکزی جلو به اندازه ی 51-17 پایین آمده نقطه ی ´51 به دست می آید.

 

از نقاط ´17 و ´51 روی خط مرکزی جلو به اندازه ی پهنای سجاف قسمت چپ داخل شده نقاط 57 و 56 به دست می آید.

 

خط مرکزی جلو ´17-´51 را تا کرده خطوط ´51-57-56-´17 را رولت کنید.

 

خط تای مرکزی جلو را باز کرده تکه ی سجاف سر خود (قسمت راست الگو) ´56-´17-´51-57´ به دست می آید.

 

 

 

سجاف و دگمه خور داخل پا سجاف سرهمی الگوی جلو

 

 

دو عدد الگوی جلوی سرهمی را در نقطه ی 50 با یکدیگر مماس کنید.

 

از نقاط 14 و 14´ به اندازه ی پهنای سجاف (در اینجا 2-2.5 سانتی متر ) داخل الگو شده نقاط به دست آید.

 

نقاط 58 و 59 را به یکدیگر وصل کنید ( پهنای سجاف در تمام قسمت ها یکسان باشد.)

 

خطوط 14-59-58-´14 را رولت کنید.

این نوع سجاف یک عدد و یک لا برش زده می شود.

 

 

لباس نوزاد

 

انتهای آموزش

 

برای ارسال نظر وارد سایت شده یا عضو شوید

دوختنیها

اولین مرجع تخصصی آموزش خیاطی

دوختنیها را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید