لباس نوزاد و کودک

آموزش لباس سرهمی نوزاد همراه با الگو

الگوی جلو

 

الگوی جلوی شلوار را براساس خط راستای پارچه (0-3) با کناره ی کاغذ الگو موازی قرار دهید .

 

پیلی کمر شلوار (0-17) را حذف کنید.

 

از نقاط 10و11 خط کمر به اندازه ی دلخواه در این مدل (4-5 سانتی متر )به سمت بالا گونیا کرده ، نقاط 40 و 41 به دست می آید .

 

روی نقاط 40 و 41 خط راهنمای اتصال بالاتنه به شلوار را رسم کنید.

 

الگوی جلوی بالاتنه را مماس با خط مرکزی جلو در امتداد خط فاق شلوار قرار گیرد.

 

از نقطه ی 42 روی خط راهنمای باسن شلوار به اندازه ی دلخواه ، در این مدل (1.5-2 سانتی متر) به سمت بیرون الگو علامت زده تا نقطه 43 به دست آید.

 

نقاط 33 ، 43 ، 13 را به وسیله ی خط کش پهلو رسم کرده ، خط پهلوی جدید سرهمی به دست می آید.

 

الگوی پشت

 

الگوی پشت را عیناً مانند قسمت جلو ترسیم کنید.

 

گودی فاق شلوار (6-30) را کم کرده دوباره خط فاق را رسم کنید.

 

خط 24-44  = 5الی 4 سانتی متر 

خط 25-45  = 5الی 4 سانتی متر 

 

خط 24-44  = در این مدل 2الی 1.5 سانتی متر 

 

خط جدید پهلوی پشت  = 37-47-26

جهت ترسیم لباس سرهمی از اساس بالاتنه و شلوار رولت کنید. در صورت نیاز بر اساس مدل مورد نظر حلقه گردن و آستین بالاتنه را گشاد کنید

دگمه خور سجاف قسمت چپ الگو

 

از نقطه 17 روی خط مرکزی جلو به اندازه ی بلندی سجاف و دگمه خور پایین آمده  نقطه 51 به دست می آید.

 

روی قسمت چپ الگوی جلو از نقاط 17 و 51 خط مرکزی جلو به اندازه ی دگمه خور (اندازه آن بستگی به مدل دارد.) گونیا کرده بیرون آمده نقاط 52 و 53 به دست می آید.

 

از نقاط 17 و 51 روی خط مرکزی جلو به اندازه ی دگمه خور به اضافه ی 1.5-1 سانتی متر گونیا کرده داخل شده نقاط 55 و 54 به دست می آید.

 

خط تای دگمه خور را باز کرده تکه ی سجاف سرخود (قسمت چپ الگو) به دست می آید.

سجاف سرخود قسمت راست الگو

 

 

دوباره از روی الگوی جلو از نقطه ´17 روی خط مرکزی جلو به اندازه ی 51-17 پایین آمده نقطه ی ´51 به دست می آید.

 

از نقاط ´17 و ´51 روی خط مرکزی جلو به اندازه ی پهنای سجاف قسمت چپ داخل شده نقاط 57 و 56 به دست می آید.

 

خط مرکزی جلو ´17-´51 را تا کرده خطوط ´51-57-56-´17 را رولت کنید.

 

خط تای مرکزی جلو را باز کرده تکه ی سجاف سر خود (قسمت راست الگو) ´56-´17-´51-57´ به دست می آید.

287right.jpg

سجاف و دگمه خور داخل پا سجاف سرهمی الگوی جلو

 

 

دو عدد الگوی جلوی سرهمی را در نقطه ی 50 با یکدیگر مماس کنید.

 

از نقاط 14 و 14´ به اندازه ی پهنای سجاف (در اینجا 2-2.5 سانتی متر ) داخل الگو شده نقاط به دست آید.

 

نقاط 58 و 59 را به یکدیگر وصل کنید ( پهنای سجاف در تمام قسمت ها یکسان باشد.)

 

خطوط 14-59-58-´14 را رولت کنید.

این نوع سجاف یک عدد و یک لا برش زده می شود.

دریافت

پیشنهادات ویژه و جدیدترین اخبار در خبرنامه ایمیلی

نظر سنجی

طراحی جدید وب سایت مورد پسند شماست؟
تمامی حقوق برای دوختنیها محفوظ است . طراحی و توسعه از sina

Search